Pruszcz Gdański - informacje


31.578
mieszkańców Pruszcza
15.073
mężczyzn
16.505
kobiet

6.098
w wieku przedprodukcyjnym

19.498
w wieku produkcyjnym

5.982
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

112
zawarto małżeństw

391
urodzeń

281
zgonów

110
przyrost naturalny
miasto Pruszcz Gdański
dochody

200.545.904
wydatki

193.403.840
struktura wydatków Pruszcza

10.906
0,006%
Rolnictwo i łowiectwo

12.300
0,006%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

17.821.802
9,215%
Transport i łączność

11.619.377
6,008%
Administracja publiczna

32.218
0,017%
Turystyka

5.616.038
2,904%
Gospodarka mieszkaniowa

427.957
0,221%
Działalność usługowa

162.401
0,084%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2.032.233
1,051%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

191.820
0,099%
Obsługa długu publicznego

101.580
0,053%
Różne rozliczenia

65.286.776
33,757%
Oświata i wychowanie

1.038.357
0,537%
Ochrona zdrowia

7.550.321
3,904%
Pomoc społeczna

76.624
0,040%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2.452.309
1,268%
Edukacyjna opieka wychowawcza

16.387.790
8,473%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5.196.138
2,687%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.492.029
0,771%
Kultura fizyczna i sport

55.894.856
28,901%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2022-12-05 14:22
REKLAMA
pogoda Pruszcz Gdański
-0.4°C
wschód słońca: 07:52
zachód słońca: 15:22
Koronawirus
pomorskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Pruszczu