Pruszcz Gdański - informacje


32.031
mieszkańców Pruszcza
15.394
mężczyzn
16.637
kobiet

5.664
w wieku przedprodukcyjnym

20.254
w wieku produkcyjnym

6.113
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2022 rok

154
zawarto małżeństw

301
urodzeń

240
zgonów

61
przyrost naturalny
miasto Pruszcz Gdański
dochody

230.473.024
wydatki

243.854.112
struktura wydatków Pruszcza

9.744
0,004%
Rolnictwo i łowiectwo

13.741.071
5,635%
Transport i łączność

18.182.302
7,456%
Administracja publiczna

47.605
0,020%
Turystyka

3.053.005
1,252%
Gospodarka mieszkaniowa

1.190.312
0,488%
Działalność usługowa

5.700
0,002%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.800.407
0,738%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

207.701
0,085%
Obsługa długu publicznego

90.015.296
36,914%
Oświata i wychowanie

1.815.852
0,745%
Ochrona zdrowia

15.689.516
6,434%
Pomoc społeczna

2.766.142
1,134%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

969.043
0,397%
Edukacyjna opieka wychowawcza

46.923.192
19,242%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

6.329.181
2,595%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

6.921.886
2,839%
Kultura fizyczna i sport

34.186.164
14,019%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2024-06-22 02:35
REKLAMA
pogoda Pruszcz Gdański
17.5°C
wschód słońca: 04:09
zachód słońca: 21:26
Koronawirus
pomorskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Pruszczu

kiedy
2024-07-13 18:00
miejsce
Cukroteka, Pruszcz Gdański, Ul....
wstęp biletowany